Dochodzenie należności

  • doradztwo w zakresie kompleksowego systemu zabezpieczeń transakcji handlowych 
  • mediacje w postępowaniu przedsądowym 
  • reprezentacja sądowa
  • reprezentacja spółki w postępowaniu upadłościowym oraz naprawczym.
  • opracowanie planów restrukturyzacji majątkowej, zobowiązaniowej i pracowniczej.