Doraźna pomoc prawna

  • analiza prawna i sporządzenie opinii prawnych
  • dostosowanie sytuacji prawnej podmiotu do obowiązujących regulacji prawnych
  • ocena stanu prawnego spółek prawa handlowego
  • obsługa prawna związana z postępowaniem upadłościowych i układowym
  • przeprowadzanie procesu likwidacji przedsiębiorstwa
  • ochrona własności intelektualnej 
  • audyt stanu prawnego nabywanych przedsiębiorstw, nieruchomości
  • negocjowanie warunków umów