Obsługa klientów indywidualnych

  • analiza stanu prawnego i dobór najbardziej optymalnych rozwiązań prawnych
  • doradztwo w zakresie prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego, spadkowego i rzeczowego
  • reprezentacja Klienta przed sądomi oraz urzędami administracji publicznej
  • redagowanie pism urzędowych
  • porady prawne 
  • doradztwo w zakresie windykacji należności oraz odszkodowań