Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

  • doradztwo w zakresie kompleksowego systemu zabezpieczeń transakcji handlowych 
  • opracowanie wzorów ogólnych warunków sprzedaży, świadczenia usług lub kooperacji
  • zapewnienie skutecznej realizacji uprawnień i obowiązków z tytułu rękojmi i gwarancji oraz niezgodności z umową sprzedaży konsumenckiej
  • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów handlowych, a także ocena ryzyka prawnego postanowień zawieranych umów
  • doradztwo w zakresie Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów