Obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych

 • doradztwo oraz przeprowadzanie działań związanych z postępowaniem rejestracyjnym podmiotów gospodarczych i spółek prawa handlowego
 • opracowanie oraz opiniowanie projektów regulaminów funkcjonowania organów spółek prawa handlowego
 • przeprowadzanie kompleksowego audytu prawnego (due dilligence) spółek prawa handlowego i opracowanie raportów
 • obsługa walnych zgromadzeń oraz zgromadzeń wspólników w spółkach kapitałowych
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • tworzenie, likwidacja oraz przekształcenia spółek
 • nabywanie przedsiębiorstw
 • opracowanie regulaminów pracy oraz wynagrodzenia
 • negocjowanie układów zbiorowych oraz porozumień ze związkami zawodowymi
 • consulting prawny w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • bieżące nowelizowanie stanu prawnego przedsiębiorstw
 • doradztwo w zakresie zawieranych umów
 • analiza i opracowanie systemów zabezpieczeń przed nierzetelnością kontrahentów
 • windykacja należności od kontrahentów
 • reprezentacja sądowa podmiotów gospodarczych
 • prowadzenie negocjacji przedprocesowch i polubownych
 • sporządzanie pism przedprocesowch i procesowych
 • reprezentacja sądowa